PRODUKTY - Medialabs

SLUŽBY PRO VÁSSLUŽBY PRO VÁS
Přejít na obsah
MENU

776 280 048

Hot-Line
Pracovní dny 8 - 16 hod
___________________
Kalendář 2024
PRODUKTY
DAKART

Databázová kartotéka vhodná primárně pro předškolní, školní a obdobná zařízení, kde je potřeba aktivně pracovat s relativně uzavřenou množinou informací týkajících se převážně dětí, učitelů a popř. i jiného nezbytného personálu (vychovatelé, správci budov, kuchaři, uklízeči, pomocný personál, atd.).

DAKART je intuitivně ovládaná aplikace, který si klade za cíl překonat obavy běžných uživatelů s používáním nového programového vybavení. Používá k tomu celou řadu na první pohled téměř nepostřehnutelných prvků i drobných účelných funkcí jako jsou např.:

 • Po přihlášení do programu pracuje uživatel téměř za každých okolností pouze v režimu "Prohlížení", tedy v režimu "Pouze pro čtení" (Read Only) a aktivní změny si uživatel nejdříve musí sám vědomě povolit např. stlačením tlačítka Editovat. Je to další ochrana proti nechtěnému zápisu.
 • Bublinková nápověda - všude tam, kde by mohl být uživatel na rozpacích nebo nejistý v použití - stačí chvíli nechat kurzor v klidu nad konkrétním objektem (ovládacím prvkem).
 • Potvrzování vykonaných kroků - žádný důležitý úkon se bez ještě jednoho potvrzení neobejde.
 • Kontrola použitých nastavení a číselníků - odstranit je možné jen nepoužité objekty.
 • Propracovaná Historie změn přiřazení do třídy a všech cen.


Aktuální verze

 • Poslední verze programu Dakart je 4.6.8


Nové vlastnosti/nová funkcionalita od verze 4.0.0

 • Export docházky do XLS souboru s automaticky doplňovanými údaji pro tisk a elektronické zpracování. Exportovaný XLS má definované automatické formátování a kontroly povolených znaků při zadávání docházky. Soubor(y) se ukládá(ukládají) do adresáře Dakart\Export\Dochazka.
 • Příprava pro Import docházky z definovaných XLS souborů.
 • Komplexní elektronický oběh plateb Dakart - účtárna - banka.
 • Příprava dat pro přímé bankovnictví českých bank ve formátu ABO.
 • Samostatné kreditní a debetní dávky.
 • Kontrola nekorektní změny data / času i za běhu programu.
 • Kompletní individuální Historie plateb.
 • XLS výstupy aktuálního stavu plateb za libovolné období po jednotlivcích.
 • XLS výstupy aktuálního stavu plateb za libovolné období kumulativně.
 • Export a Import Osobních karet.
 • Matrika a Školní matrika.
 • Vedení Spisových složek u každé Osobní karty.
 • Generování hromadných dokumentů s daty z Dakartu.
 • Rozšířená Poznámka ke každé Osobní kartě.
 • Zvýrazněný a zpřehledněný design aplikace.
 • Lepší podpora tisku pokladních dokladů metodou Import z XLS.
Nové vlastnosti/nová funkcionalita od verze 3.2.8

 • Vylepšené Výstupy - Vyúčtování.
 • Možnost vést seznam souvisejících papírových dokumentů (odkaz Dokumenty).
 • Nově je zadávatelný den pravidelné platby (v číselníkách).
 • Historie pravidelných měsíčních plateb.
 • Příprava pro automatizavaný oběh plateb a sledování neuhrazených plateb (moneyflow).
 • Jednoduchý elektronický oběh dokumentů (workflow) např. s účtárnou.
 • Možnost zadávání hotovostních plateb a jejich výstup do účetnictví.
 • Dlouhodobé přehledy "má dáti / dal".
 • "Pohodlnější" statistické přehledy za libovolně dlouhá období.
 • Přímá podpora elektronické pošty
 • Vylepšená metodika plateb a vracení jistin.
Nové vlastnosti/nová funkcionalita ve verzi 3.0.0

 • Zjednodušený způsob zadávání plateb jistin pro stravné a školné.
 • Přidán nový způsob plateb - SIPO.
 • Dostupnost Historie na místech s "H" symbolem. Týká se zařazení do tříd, výše školného i výše stravného. S tím souvisí i vypuštění záložky "Archiv", kterou Historie svými možnostmi daleko předčila.
 • Podpora tisku příjmových i výdajových dokladů pro JDU i PDU.
 • Podpora tisku příjmových i výdajových dokladů s daty z externího souboru XLS.
 • Podpora spouštění DAKARTu po síti (mapovaný síťový disk, UNC)
 • Ukončení podpory DAKARTu pro operační systém Windows98.
 • Optimalizace kódu pro rychlost výběru dat.
 • Podpora plné (FULL) i zjednodušené (LITE) verze DAKARTu. LITE verze má plnou funkčnost jen s omezením na maximálně 2 současně aktivní třídy.
Nové vlastnosti/nová funkcionalita ve verzi 2.0.0

 • Počítání dnů školného s přesností na den podle dnů stravného.
  V číselníkách, výše školného, přidat - máte možnost definovat nový typ školného.
  Doposud byly k dispozici 2 možnosti:
  - Počítání měsíční
  pokud zde nebylo žádné zatrženo zatržítko (školné je v tomto případě počítáno měsíčním paušálem, např. 400,- Kč bez ohledu na počet aktivních dnů v měsíci a bez ohledu na to kolik dnů dítě bylo ve školce přítomno)
  - Počítání denní
  pokud bylo zatrženo "Účtování školného po dnu" (školné je v tomto případě počítáno pro všechny aktivní dny v měsíci, ale denním tarifem školného (např. 20,- Kč/den), např. 21x20 tj. 21 aktivních dnů krát 20,- Kč denní tarif, což jest úhrnem 420,- Kč za měsíc, bez ohledu na to kolik dnů dítě bylo ve školce přítomno)
  K již platným způsobům účtování přibyl třetí (nový) způsob:
  - Počítání dnů školného podle využitých dnů stravného
  pokud bylo zatrženo "Počítání dnů školného podle využitých dnů stravného" (školné je v tomto případě počítáno pro všechny dny v měsíci denním tarifem školného (např. 20,- Kč/den), kdy je zároveň NENULOVÉ stravné, např. 8x20 tj. 8 dnů ve kterých je zadané nenulové stravné krát 20,- Kč denní tarif, což jest úhrnem 160,- Kč za měsíc, bez ohledu na to, kolik je aktivních dnů v měsíci).
  Příklad.
  Tzn. zadáte-li např. NENULOVÉ stravné dítěti v sobotu, neděli, dnu klidu nebo ve výluce, počítají se jim do školného i tyto dny!!!!!
  Jiný příklad.
  Nulové stravné, jako např. omluvená absence "A" s ohodnocením 0,- Kč stravného znamená, že tento den se dítěti neúčtuje ani žádné školné.
  POZOR!!
  V jednom měsíci lze jednomu dítěti (jedné osobě) počítat školné vždy jen jedním ze třech možných způsobů!
 • Možnost zadávání čísel bankovních účtů i s pomlčkou mezi číslicemi u bank, které to umožňují nebo vyžadují - tímto reagujeme na nezbytnost takto zadávat čísla účtů pro některé bankovní operace.
 • Je vestavěna funkce autoupdate, což v aplikaci na první pohled rozeznáte přítomností malé diskety vlevo dole u loga Medialabs. Tato vlastnost je využita jen při on-line připojení do Internetu, když není připojení, zkusí se to opět, později. Interval pro kontrolu nové verze je stanoven na 60 min a taky při každém startu aplikace DAKART.
  Když je disketka šedivá, není k dispozici na webu nová verze programu.
  Když je disketka žlutá, na www serveru je k dispozici nová verze aplikace a poklikáním na žlutou ikonku nový sw necháte stáhnout.
  Když je disketka modrá, je nová verze programu již stažena a k update dojde automaticky při dalším nastartování aplikace.
 • Ve Vlastních výstupech a tisku se již tisknou jak sumy v potřebných sloupcích, tak i název třídy (tříd), kterých se týká výběr dat (sloupce zakončené textem "sum").
 • Ve výstupech a Vyúčtování je dole popsán způsob účtování školného spolu s celkovým vyúčtováním jednotlivce.
 • Inkasa a platby respektive výstupy pro FIS podporují nově hromadné příkazy k platbě, které jsou využity např. při hromadném vracení jistin.
Medialabs, Ing. Oldřich Holub, Čechova 385, 765 02 Otrokovice, Tel.: +420 776 280 048, email: holub@medialabs.cz, www.medialabs.cz
Návrat na obsah